โปรแกรมเมอร์ (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

รายละเอียด

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีระเบียบวินัย
 4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 5. มีความชอบและสนใจในการค้นหาความรู้ในด้านการพัฒนาโปรแกรม และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้
 6. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# ASP.Net, หรือ HTML ,CSS ,Java Script หรือภาษาอื่นๆ ที่ใช้พัฒนา Web Application
 7. มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล SQL Server และภาษา SQL, เขียน Store Procedure
 8. มีความสามารถในการทำหรือเรียนรู้การทำ Report ด้วย SQL Server Reporting Services (SSRS)
 9. มีสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Microsoft Power Platform ( Power BI, Power Apps, Power Automate, และ DataVerse)

คุณสมบัติ

 1. พัฒนาและทดสอบระบบ ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 2. สนับสนุนดำเนินการและให้คำปรึกษา ในการนำระบบไปใช้กับผู้ใช้งาน
 3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 4. แก้ไขปัญหาต่างๆ และรายงานความก้าวหน้า เพื่อให้ระบบงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

hr.recruit@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา