ร่วมงานกับเรา

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปให้ไกล ต้องรวมใจไปด้วยกัน

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

Position Location Type Apply

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

น้ำตาลพิษณุโลก สำนักงานใหญ่

โปรแกรมเมอร์

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

โปรแกรมเมอร์ (ERP)

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่ Support ERP D365 F&O

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่