ร่วมงานกับเรา

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปให้ไกล ต้องรวมใจไปด้วยกัน

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

Position Location Type Apply

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หัวหน้างานบริหารงานขนส่ง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หัวหน้างานบริหารคลังสินค้า

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โปรแกรมเมอร์

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

โปรแกรมเมอร์ (ERP)

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่