ร่วมงานกับเรา

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปให้ไกล ต้องรวมใจไปด้วยกัน

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

Position Location Type Apply

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (น้ำตาลพิษณุโลก สำนักงานใหญ่)

น้ำตาลพิษณุโลก สำนักงานใหญ่

โปรแกรมเมอร์ (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

โปรแกรมเมอร์(ERP) (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงระบบ (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่ระบบงานอ้อย (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่