การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง พัฒนาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตเพื่อโลกเพื่อเรา

โครงการความยั่งยืน

_PNS0558

โครงการเกษตรยั่งยืน

DSC03831

โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน

LINE_ALBUM_ส่งมอบโรงเพาะเห็ด รร.โพธิ์ศรีสุขาราม 16 . 64_211117_28

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

ผ้าคราม-หน้าปก

โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรอยยิ้ม

โครงการความยั่งยืน

icon_sustian-01

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

icon_sustian-02

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

icon_sustian-03

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน 

รายงานความยั่งยืน 

ข่าวความยั่งยืน

ข่าวความยั่งยืน

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง โดย บริษัท ไทยรุ่งเรืองคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองไบโอ-เอ็นเนอจี้ จำกัด และ บริษัทในเครือ จัดกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการในพื้นที่เรื่องอ้อยไฟไหม้ และฝุ่น PM 2.5

อ่านเพิ่มเติม