นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 สำหรับดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
 

ประกาศความเป็นส่วนตัว

สำหรับการบริหารงานบุคคล