ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (สำนักงานใหญ่)
238 อาคารไทยรุ่งเรือง ถนนนราธิวาชราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

+66 22945588

อีเมล


โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์

99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

8/8 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

88 หมู่ 12 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

โรงงานสหการน้ำตาลชลบุรี

612 หมู่ 5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

โรงงานไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม

84 หมู่ 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130

บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด

88 หมู่ 12 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด

111 หมู่ 12 ต.ทับหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

123,124 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

บริษัท ส่งออกน้ำตาลสยาม จำกัด

238 อาคารไทยรุ่งเรือง  ถนนนราธิวาชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120