นโยบายการใช้คุกกี้

          กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (“กลุ่มบริษัท”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้

1.คํานิยามที่เกี่ยวข้อง

“บริษัท” หมายถึง กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ซึ่งประกอบด้วย

(1) บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จํากัด

(2) บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จํากัด

(3) บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จํากัด

(4) บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จํากัด

(5) บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จํากัด

(6) บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด

(7) บริษัท ทีอาร์อาร์ โมลาสเซส เทรดดิ้ง จํากัด

(8) บริษัท ส่งออกน้ำตาลสยาม จํากัด

(9) บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จํากัด

(10) บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จํากัด

(11) บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จํากัด

(12) บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จํากัด

2.การใช้คุกกี้ของกลุ่มบริษัท

          คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่กลุ่มบริษัทจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทอาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

2.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่

ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือทำให้ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด 

2.2 คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุกกี้ประเภทนี้ยังทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าใจว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวบุคคลแก่กลุ่มบริษัท และช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่อาจทราบได้ว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้ 

2.3 คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies) 

          คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยกลุ่มบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บไซต์อย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างหรือทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 

2.4 คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) 

          คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้น กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง 

3. คุกกี้ของบุคคลที่สาม

          เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่ง ในการช่วยให้กลุ่มบริษัทเข้าใจว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทอย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถจัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ Google Analytics ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Google Analytics

4.การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

          ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้

          อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทขอแจ้งให้ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

5.รายละเอียดเพิ่มเติม

          หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อกลุ่มบริษัท ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าชมได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัท

6.การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

          กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของกลุ่มบริษัท 

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565