บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด แสดงความยินดีผู้เช่าใหม่ บริษัท ทีเอช-ไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนสายการเดินเรือ และบริการด้านลอจิสติกส์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

24 พ.ค. 2565 บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด แสดงความยินดีผู้เช่าใหม่ บริษัท ทีเอช-ไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนสายการเดินเรือ และบริการด้านลอจิสติกส์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี