การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

_PNS0558

โครงการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน

DSC03831

โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน

เส้นฝ้ายสีคราม

          การย้อมเส้นฝ้ายสีขาวให้เป็นสีครามก็เป็นอีกกรรมวิธีที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน เริ่มจากการทาความสะอาดฝ้ายและทาให้ฝ้ายเปียกด้วยน้าสะอาด เพราะหากฝ้ายเปียกไม่ทั่ว เมื่อนาไปย้อมสีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สม่าเสมอทาให้เกิดรอยด่าง และนาฝ้ายจุ่มลงไปในถังครามแล้วบิดน้าออกผ้าจะกลายเป็นสีคราม หากต้องการสีเข้มต้องย้อมซ้าอีกจนได้สีเข้มตามต้องการ จึงนาไปล้างให้สะอาดจนน้าล้างใสไม่มีสี ผึ่งลมให้แห้ง ก็จะได้เส้นฝ้ายสีครามตามที่ชอบใจ