โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

        กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในโรงงาน นอกจากการนำกากอ้อย ของเหลือทิ้งจากกระบวนการหีบอ้อยมาทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดโซล่าเซลล์ เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

เส้นฝ้ายสีคราม

          การย้อมเส้นฝ้ายสีขาวให้เป็นสีครามก็เป็นอีกกรรมวิธีที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน เริ่มจากการทาความสะอาดฝ้ายและทาให้ฝ้ายเปียกด้วยน้าสะอาด เพราะหากฝ้ายเปียกไม่ทั่ว เมื่อนาไปย้อมสีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สม่าเสมอทาให้เกิดรอยด่าง และนาฝ้ายจุ่มลงไปในถังครามแล้วบิดน้าออกผ้าจะกลายเป็นสีคราม หากต้องการสีเข้มต้องย้อมซ้าอีกจนได้สีเข้มตามต้องการ จึงนาไปล้างให้สะอาดจนน้าล้างใสไม่มีสี ผึ่งลมให้แห้ง ก็จะได้เส้นฝ้ายสีครามตามที่ชอบใจ