โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรอยยิ้ม

โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรอยยิ้ม

          ผ้าเช็ดมือครามสกล ส่งต่อความรักจากใจถึงใจ คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มสตรีท้องถิ่น ของขวัญของที่ระลึกปี 2565 จากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ผ้าเช็ดมือครามสกลของขวัญของที่ระลึกปี 2565 จากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ที่มุ่งหวังให้เกิดความสุขทั้งผู้ผลิต ผู้ให้และผู้รับ สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เพราะต้องใช้ความใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปั่นฝ้าย การย้อมคราม การทอ จนได้ผ้าเช็ดมือจากกระบวนผลิตแบบธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสารเคมีไว้

สีย้อมธรรมชาติจากต้นคราม

          ต้นครามที่เหมาะสมต้องมีอายุ 3 – 4 เดือนหลังจากปลูก จากนั้นก็เริ่มเก็บเกี่ยวซึ่งต้องทำในเวลาเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และนำมาแช่น้ำทิ้งไว้ 10 – 12 ชั่วโมง ก่อนจะกลับใบแล้วแช่ทิ้งไว้อีก 10 – 12 ชั่วโมง ใบครามจะถูกสลายให้สีครามใสออกมา จึงแยกกากใบครามออก ครามที่เราใช้มาจากกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงทอผ้าย้อมคราม แหล่งผลิตครามเนื้อดีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นครามเนื้อเนียนละเอียด ให้สีน้ำเงินสดใส เป็นเงา

เส้นฝ้ายสีคราม

          การย้อมเส้นฝ้ายสีขาวให้เป็นสีครามก็เป็นอีกกรรมวิธีที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน เริ่มจากการทำความสะอาดฝ้ายและทำให้ฝ้ายเปียกด้วยน้ำสะอาด เพราะหากฝ้ายเปียกไม่ทั่ว เมื่อนำไปย้อมสีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดรอยด่าง และนำฝ้ายจุ่มลงไปในถังครามแล้วบิดน้ำออกผ้าจะกลายเป็นสีคราม หากต้องการสีเข้มต้องย้อมซ้ำอีกจนได้สีเข้มตามต้องการ จึงนำไปล้างให้สะอาดจนน้ำล้างใสไม่มีสี ผึ่งลมให้แห้ง ก็จะได้เส้นฝ้ายสีครามตามที่ชอบใจ

ลวดลายที่เกิดจากความรัก ความใส่ใจ

          ผ้าเช็ดมือที่ทอด้วยเส้นฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ จากกลุ่มทอผ้าครามบ้านหนองลาดน้อย จังหวัดสกลนคร ความสวยงามจากลวดลายเฉพาะตัวในลักษณะเป็นลายซิกแซกไปมา จึงตั้งชื่อว่าลายสไลด์ ซึ่งเป็นลายที่แม่เติ่ง นางเพียร มาสขาว คิดค้นขึ้นราว 30 ปีก่อน ตั้งแต่ครั้งที่ฝึกทอผ้าใหม่ ๆ

    แม้ว่าความสุขของแม่ๆ คือการได้รวมตัวกันใช้เวลาว่าง ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทำงานที่ตัวเองรัก ด้วยการถักทอผ่านความรักและความตั้งใจจะทำงานแต่ละชิ้นให้มีคุณค่า จนเป็นผ้าเช็ดมือผืนสวยในมือคุณ แต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือผ้าเช็ดมือครามสกล ได้สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข และสร้างรายได้ให้หมุนเวียนในชุมชน เพราะการทอผ้าครามหนึ่งผืน แปลว่าวันนี้เกษตรกรปลูกคราม ผู้ย้อมคราม แม่ๆที่ทอผ้า พวกเขามีรายได้ ทำให้ลูกหลานและครอบครัวของพวกเขามีอนาคตที่ดีต่อไป นับเป็นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

และทั้งหมดนี้ คือความพยายามของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองที่มุ่งจะสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการทำธุรกิจ

เส้นฝ้ายสีคราม

          การย้อมเส้นฝ้ายสีขาวให้เป็นสีครามก็เป็นอีกกรรมวิธีที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน เริ่มจากการทาความสะอาดฝ้ายและทาให้ฝ้ายเปียกด้วยน้าสะอาด เพราะหากฝ้ายเปียกไม่ทั่ว เมื่อนาไปย้อมสีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สม่าเสมอทาให้เกิดรอยด่าง และนาฝ้ายจุ่มลงไปในถังครามแล้วบิดน้าออกผ้าจะกลายเป็นสีคราม หากต้องการสีเข้มต้องย้อมซ้าอีกจนได้สีเข้มตามต้องการ จึงนาไปล้างให้สะอาดจนน้าล้างใสไม่มีสี ผึ่งลมให้แห้ง ก็จะได้เส้นฝ้ายสีครามตามที่ชอบใจ