โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรอยยิ้ม 2

“โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรอยยิ้ม 2” ส่งความสุขด้วยชุดของขวัญปีใหม่ปี 2567 จากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

          กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองจัดเตรียมของขวัญสุดพิเศษเพื่อมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณในช่วงปีใหม่ปี 2567 ด้วยผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบัวสร้าง จ.สกลนคร และกลุ่มโนนกุงผ้าพื้นเมือง จ.นครพนม รวมกันเป็นชุดของขวัญข้าวฮางในกระเป๋าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ชุดของขวัญที่แต่งเติมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์

ข้าวฮางสกลนคร ตัวแทนความห่วงใยจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

        กว่า 30 ปี ที่สมาชิก 49 คน จาก 80 ครอบครัว รวมกลุ่มกันปลูกข้าวด้วยอินทรีย์วิธี ผลิตเป็นข้าวฮางสกลนคร ในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบัวสร้าง จ.สกลนคร ที่มีความตั้งใจจะทำการเกษตรแบบปราศจากการใช้สารเคมี ไม่ทิ้งสารพิษไว้ในธรรมชาติ และยังส่งเสริมสุขภาพดีให้กับคนทำและคนทาน

        ด้วยกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาของชาวเผ่าภูไทที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่น พร้อมความใส่ใจทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การนำข้าวเปลือกที่ใกล้สุกมาแช่น้ำกระตุ้นการงอกของข้าวทำให้ผลิตสารกาบา (GABA) ออกมาเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำไปนึ่งให้สุกเพื่อคงสารอาหารในเมล็ดข้าว ผึ่งให้แห้ง กะเทาะเปลือก คัดแยกเมล็ด และบรรจุหีบห่อส่งต่อให้ผู้บริโภค อัดแน่นไปด้วยสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และไฟเบอร์

กระเป๋าผ้าทำมือมัดย้อมจากสีธรรมชาติ

      กระเป๋าผ้าที่เกิดจากความสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่นอกเหนือจากการย้อมสีธรรมชาติ ทอผ้าพื้นเมือง การตัดเย็บสำหรับสวมใส่และเพื่อการค้าขาย ทางกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มผ้าพื้นเมืองโนนกุง จ.นครพนม จึงได้สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องวิธีการมัดย้อมผ้าทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดมาสู่กระเป๋าผ้าทำมือมัดย้อมจากสีธรรมชาติของขวัญสุดพิเศษให้กับผู้มีอุปการคุณของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

        เปลือกไม้ของต้นค้อจากป่าชุมชนบ้านโนนกุงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีที่มาของสีสันบนกระเป๋าผ้า ประกอบการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างลวดลายมัดย้อม ทำให้ได้กระเป๋าผ้าทำมือมัดย้อมสีชมพูสดใสมีเพียงลายละ หนึ่งใบในโลกเท่านั้น

สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

        ชุดของขวัญข้าวฮางในกระเป๋าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ชุดของขวัญปีใหม่ปี 2567 ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ส่งความสุขและแทนคำขอบคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเท่านั้น แต่ยังได้ร่วมแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน สนับสนุนการสร้างโอกาสในการต่อยอดให้กับสินค้าชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

เส้นฝ้ายสีคราม

          การย้อมเส้นฝ้ายสีขาวให้เป็นสีครามก็เป็นอีกกรรมวิธีที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน เริ่มจากการทาความสะอาดฝ้ายและทาให้ฝ้ายเปียกด้วยน้าสะอาด เพราะหากฝ้ายเปียกไม่ทั่ว เมื่อนาไปย้อมสีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สม่าเสมอทาให้เกิดรอยด่าง และนาฝ้ายจุ่มลงไปในถังครามแล้วบิดน้าออกผ้าจะกลายเป็นสีคราม หากต้องการสีเข้มต้องย้อมซ้าอีกจนได้สีเข้มตามต้องการ จึงนาไปล้างให้สะอาดจนน้าล้างใสไม่มีสี ผึ่งลมให้แห้ง ก็จะได้เส้นฝ้ายสีครามตามที่ชอบใจ