น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

1 ก.ก. / ถุง. ( 25 ก.ก. / กระสอบ )

ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ เกล็ดเล็กละเอียด ขาว ใส สะอาด ปราศจากสารฟอกขาว

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ