ลิน ไซรัป 0แคลลอรี่ กลิ่นสละ
Lin 0cal Sala Syrup

62531461416 g

750 มิลลิลิตร

รายละเอียดสินค้า :

Product Detial :

ไซรัป กลิ่นสละ หอม หวานชื่นใจ ไร้แคลอรี่ ไม่มีน้ำตาล เบาหวานทานได้

วิธีการใช้ :

How to use :

เหมาะสำหรับ
  • ผสมน้ำพร้อมดื่ม
  • โซดา โซดามะนาว เพื่อความสดชื่น หอม อร่อย ไร้แคลลอรี่