ลิน ไซรัปกลิ่นคาราเมล
Lin Caramel Syrup

62531461416 g

750 มิลลิลิตร

รายละเอียดสินค้า :

Product Detial :

ไซรัปกลิ่นคาราเมล เพิ่มความหอมละมุนให้กับเครื่องดื่ม

วิธีการใช้ :

How to use :

ใช้ผสมเครื่องดื่มร้อน-เย็นทุกประเภท