น้ำตาลเหลว
Liquid Sucrose

62531461416 g

รถแทงค์ 30 ตัน

รายละเอียดสินค้า :

Product Detial :

color (ICUMSA) : Max 35 IU

concentration @20°C : 66.0-68.0 %

invert sugar : max 0.5%

วิธีการใช้ :

How to use :

เป็นน้ำตาลที่ถูกแปรสภาพจากผลึกน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อมโดยทำละลายน้ำตาลดิบ และ ผ่านกระบวนการต่างๆ ซึ่งสกัดสิ่งสกปรกเพื่อให้มีความใส สะอาด น้ำเชื่อมซูโครส สามารถนำไปใช้ในอาหาร เครื่องดื่มต่างๆได้มากมาย ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดต้นทุน