น้ำตาลทรายดิบ
Raw sugar

62531461416 g

รายละเอียดสินค้า :

Product Detial :

color (ICUMSA) : Max 1500 IU

polarization : Min. 98.80

Moisture : Max. 0.60 %

วิธีการใช้ :

How to use :

เป็นน้ำตาลทรายที่ได้จากกระบวนการผลิตขั้นต้นโดยผ่านการเคี่ยว และการตกผลึกน้ำตาล มีลักษณะเป็นน้ำตาลเข้ม เม็ดร่วน มีความชื้น น้ำตาลชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับการนำไปบริโภคได้โดยตรง ต้องนำไปผ่านกระบวนการทำให้น้ำตาลบริสุทธิ์ก่อน