น้ำตาลทรายขาว
White Sugar

62531461416 g

50 กก. (กระสอบ) / 1000 กก. (กระสอบ)

รายละเอียดสินค้า :

Product Detial :

color (ICUMSA) : Max 60

polarization : Min. 99.80

Moisture : 0.04 %

particle size : 0.40-0.80

วิธีการใช้ :

How to use :

กระบวนการเพื่อสกัดเอาสิ่งเจือปนในน้ำตาลทรายดิบออก โดยกระบวนการดังกล่าวจะทำให้น้ำตาลทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด