แบบฟอร์มการให้ความยินยอมสำหรับการใช้งานคุกกี้หรือคุกกี้แบนเนอร์

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (“กลุ่มบริษัท”)

          กลุ่มบริษัทใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทมีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว 

          ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของกลุ่มบริษัท [แนบลิงก์หน้านโยบายการใช้คุกกี้] ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้กลุ่มบริษัทบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

          [ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด] [ตั้งค่าคุกกี้] [แนบลิงก์หน้าการตั้งค่าตามความชอบส่วนตัว]

การตั้งค่าตามความชอบส่วนตัว

          เมื่อผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ความชอบของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์คาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์อย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้น กลุ่มบริษัทเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ โดยให้ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการที่กลุ่มบริษัทได้เสนอให้แก่ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้

          รายละเอียดเพิ่มเติม [แนบลิงก์หน้านโยบายการใช้คุกกี้]

การตั้งค่าคุกกี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็น

เปิดใช้งานเสมอ

          คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่
ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือทำให้ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

คุกกี้ประสิทธิภาพ

          คุกกี้ประเภทนี้ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุกกี้ประเภทนี้ยังทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าใจว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวบุคคลแก่กลุ่มบริษัท และช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่อาจทราบได้ว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้

คุกกี้เพื่อการทำงาน

          คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยกลุ่มบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่
ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บไซต์อย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างหรือทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

          คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้น กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

[โปรดระบุประเภทของคุกกี้อื่น (ถ้ามี)]

[โประระบุวัตถุประสงค์]

[ยืนยันการตั้งค่า]