ข่าวอาคารไทยรุ่งเรือง

ข่าวอาคารไทยรุ่งเรือง

บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด แสดงความยินดีผู้เช่าใหม่ บริษัท ทีเอช-ไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนสายการเดินเรือ และบริการด้านลอจิสติกส์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวอาคารไทยรุ่งเรือง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารจัดการอาคาร ที่ดูแลอาคารสำนักงานใหญ่ SCB Park มาเยี่ยมชมการบริหารอาคารของ บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม