หัวหน้างานบริหารงานขนส่ง (บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่)

รายละเอียด

1.  วางแผนและควบคุมจัดการแผนขนส่งให้ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ ส่งมอบสินค้าตามกำหนด โดยให้อยู่ในต้นทุนที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

2.  จัดทำมาตรฐานงานด้านขนส่งและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ขนส่งให้อยู่ในมาตรฐาน
3. เก็บข้อมูลและวัดผลการปฏิบัติของผู้ให้บริการขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำประเมินและรายงานหัวหน้างาน    
4. ประเมิน เปรียบเทียบ วิเคราะห์ค่าขนส่ง ของซัพพลายเออร์ผู้ขนส่งแต่ละราย และเลือกใช้ซัพพลายเออร์ผู้ขนส่งที่เหมาะสม
5. รับผิดชอบดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งและงานด้านโลจิสติกส์    
6.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistics Management, Logistics Engineer, Supply Chain management หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 5 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขนส่ง ในแง่ของการปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายด้านงานขนส่ง
 

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

chaleerat.won@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา