ธุรกิจน้ำตาล

ธุรกิจน้ำตาล

เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต มีกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย และการเก็บรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมให้ตรวจสอบกลับได้ทุกขั้นตอน น้ำตาลของเราผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 รวมไปถึงมาตรฐานคุณภาพการผลิตอย่าง GMP และ HACCP ที่ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของน้ำตาล อีกทั้งกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ยังได้รับรองมาตรฐาน Bonsucro มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลที่ยั่งยืนอีกด้วย

โรงงานน้ำตาลในเครือกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มีผลผลิตน้ำตาลประมาณ 1 ล้านตันต่อปี ผลิตน้ำตาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลหลายชนิด เช่น น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์ น้ำตาลธรรมชาติ น้ำตาลละลายเร็ว น้ำตาลไอซิ่ง และน้ำเชื่อม