ธุรกิจส่งออก

ธุรกิจส่งออก

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ เราส่งออกน้ำตาลทั้งรูปแบบจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่ง จำหน่ายต่อผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง และด้วยความเอาใจใส่ พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน ทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในลูกค้าต่างประเทศ