บริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานน้ำตาลลินบ้านไร่) ได้เข้าร่วม Kick Off โครงการ “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นายสิริ อัษฎาธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานน้ำตาลลินบ้านไร่) ได้เข้าร่วม Kick Off โครงการ “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ บ้านศิลาทอง หมู่ 12 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
พร้อมทั้งได้รับมอบหนังสือขอบคุณในการที่บริษัทฯสนับสนุนงบประมาณและเครื่องจักรเพื่อป้องกันการลักลอบเผา
ในการนี้ บริษัทฯ ได้นำน้ำหวานเย็นชื่นใจจากไซรัป ‘ลิน’ มาแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย