ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารจัดการอาคาร ที่ดูแลอาคารสำนักงานใหญ่ SCB Park มาเยี่ยมชมการบริหารอาคารของ บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

18 มี.ค. 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารจัดการอาคาร ที่ดูแลอาคารสำนักงานใหญ่ SCB Park มาเยี่ยมชมการบริหารอาคารของ บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่อาคาร TRR Tower