ครบรอบ 76 ปี กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ร่วมด้วยช่วยชุมชน สร้างรอยยิ้ม

ครบรอบ 76 ปี กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ร่วมด้วยช่วยชุมชน กับ มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ และสโมสร โรตารี่ภาคเหนือ ออกหน่วยทันตกรรม สร้างรอยยิ้ม รักษาฟัน ตรวจสุขภาพฟรี ให้ชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 7 พ.ค.65 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล อัษฎาธร กรรมการผู้ จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่ จำกัด ผู้แทนกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง สโมสรโรตารี่ภาคเหนือ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีจำนวน 4 ครั้ง เพื่อรักษาสุขภาพช่องปากให้กับคนในชุมชนบ้านไร่ โดยช่วงเดือนมีนาคม และเมษายนที่ผ่านมา ได้มีการออกหน่วยไปแล้ว 3 ครั้งเพื่อจัดทำทันตกรรมประดิษฐ์ ฟันปลอมชนิดถอดได้ และสำหรับครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นนั้น นอกจากทันตกรรมประดิษฐ์แล้ว ยังมีบริการทันตกรรมทั่วไปที่ครอบคลุมการรักษา เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รวมไปถึงการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับคนในชุมชนบ้านไร่ ตั้งเป้าผู้เข้ารับบริการไม่เกิน 300 คน ตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19