น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
Refined Sugar

62531461416 g

1 kg

รายละเอียดสินค้า :

Product Detial :

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่เกิดจากการคัดสรรอ้อยพันธุ์ดี และกระบวนการผลิตจากวิธีธรรมชาติ ไม่มีการฟอกขาว แต่ใช้วิธีการกรองหลายครั้งจนได้น้ำตาลเกรดพิเศษที่ใสสะอาดที่สุด

วิธีการใช้ :

How to use :

เหมาะสำหรับ
  • ทำเบเกอรี
  • ขนม
  • อาหาร
  • เครื่องดื่มทุกชนิด