น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
Refined sugar

62531461416 g

50 kg. (sacks) / 1000 kg. (sacks)

รายละเอียดสินค้า :

Product Detial :

color (ICUMSA) : Max 45 IU

polarization : Min. 99.90

Moisture : 0.04 %

particle size : 0.40-0.80

วิธีการใช้ :

How to use :

เป็นน้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มากเหมาะสำหรับบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องดื่มทุกชนิด conditioned Refined Sugar เป็นน้ำตาลที่ผ่าน conditioning silo ซึ่งเป็นกระบวนการพักน้ำตาลเพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้ระเหยหรือแปรสภาพอันเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำตาลเกาะรวมตัวกันเป็นก้อน