น้ำเชื่อมสำเร็จรูป 300 มล.

น้ำเชื่อมสำเร็จรูป 300 มล.

น้ำเชื่อมสำเร็จรูป 300 มล.

300 มล./ขวด (12 ขวด / ลัง)

ให้ความหวานคงที่ พร้อมใช้ทันที ผสมง่าย ไม่ข้นหนืดเกินไป ใส สะอาด ไม่ มีกลิ่น และไม่ใส่วัตถุกันเสีย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ