น้ำตาลทองธรรมชาติ

น้ำตาลทองธรรมชาติ

1 ก.ก. / ถุง ( 20 ก.ก. / ลัง )

ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ เกล็ดเล็กละเอียดสีทอง เพิ่มคุณค่าฟรุกโตสและคาราเมลให้หอมหวานยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ