Lin Sweet Care & Share ครั้งที่ 7

Lin Sweet Care & Share ครั้งที่ 7

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Lin Sweet Care & Share ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา กิจกรรมที่น้ำตาลลินและ Le Cordon Bleu ร่วมกันเดินทางไปสอนน้องๆ ทำคุ๊กกี้ 🍪 และพิซซ่า 🍕พร้อมอุปกรณ์การทำขนมและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนให้น้องๆ ชัยพฤกษ์มูลนิธิ จังหวัดนครนายก ได้เรียนรู้ และนำความรู้นี้ไปต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคตได้