น้ำตาลลินส่งต่อกำลังใจ ❤️ให้ทีมแพทย์สู้โควิด

น้ำตาลลินส่งต่อกำลังใจ ❤️ให้ทีมแพทย์สู้โควิด

วันที่ 20 เมษายน 2563 กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้สนับสนุนน้ำตาลลิน จำนวน 250 กก. เพื่อใช้ในการประกอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ ร.พ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ในโครงการ Chef Charity เพื่อทีมแพทย์รามาสู้โควิด