CSR

“เปลี่ยนใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ลด PM 2.5 สร้างรายได้ให้เกษตรกร”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่น [...]

Read more...

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมไก่ [...]

Read more...

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าให้โรงเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมก้อนเห็ด [...]

Read more...

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม”

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม” เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 วันที่ 20 เมษายน 2563 คุณธานิดา เจนวาณิชย์ [...]

Read more...