CSR

เปลี่ยนใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ลด PM 2.5 สร้างรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่น [...]

Read more...

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมไก่ [...]

Read more...

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าให้โรงเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมก้อนเห็ด [...]

Read more...

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม”

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม” เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 วันที่ 20 เมษายน 2563 คุณธานิดา เจนวาณิชย์ [...]

Read more...

โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดทัพคล้าย ได้ร่วมกันทำแปลงผักกางมุ้ง [...]

Read more...

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลระดับโลก Bonsucro ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปีแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ [...]

Read more...

โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ผู้บริหาร และพนักงานจากโรงงานไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม ได้ร่วมพิธีส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ และไก่ให้กับ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม [...]

Read more...

โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายอำเภอบ้านไร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียนวัดทัพหมัน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ในโครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม ของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

Read more...

โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้บริหาร พนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ ได้ไปส่งมอบเครื่องเล่นสนามให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

Read more...