เจ้าหน้าที่ระบบงานอ้อย (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

รายละเอียด

 1. ศึกษาและทำความเข้าใจ Application / Software ที่กำหนดใช้ในองค์กร เพื่อนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน Application / Software ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA)
 3. ติดตามและจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน โดยติดตามการแก้ไขปัญหาจากผู้จัดทำ หรือจากบริษัทเจ้าของ Application / Software
 4. จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 5. ทำการทดสอบการทำงานของโปรแกรมภายในองค์กร และแอฟในมือถือ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และ Vendor ภายนอกบริษัท
 7. ดูแลและ Support แอพพลิเคชั่นต่างๆในองค์กร แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
 8. รักษาและดูแลข้อมูล ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ

คุณสมบัติ

 1. มีความรู้ด้าน IT และคอย Support ดูแลแอปพลิเคชัน
 2. มีความรู้ในการเขียน SQL (ถ้าเคยใช้งาน ETL TOOLS จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีทักษะในการติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ทางด้านธุรกิจ เช่น ธุรกิจอ้อย และเคยดูแลระบบ( Application)

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

hr.recruit@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา