เจ้าหน้าที่ Support ERP D365 F&O (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

รายละเอียด

  1. Support การทำงานของ โปรแกรม D365 F&O ให้แก่หน่วยงานในองค์กร
  2. ติดต่อประสานงานกับ Users และ ผู้พัฒนาระบบ ERP เพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ให้กับ User ส่วนสำนักงาน และ โรงงาน
  3. ดูแลระบบ D365 ให้สอดคล้องกับการทำงานของบริษัทอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

  1. มีความเข้าใจระบบการทำงาน ERP (D365)
  2. มีความรู้เกี่ยวกับ Power Apps, Power Automate
  3. พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองและนำมาปรับใช้กับองค์กรอยู่เสมอ

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

hr.recruit@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา