โครงการ Lin Sweet Care&Share : เข้าครัวด้วยกัน

โครงการ Lin Sweet Care&Share : เข้าครัวด้วยกัน

สอนผู้พิการทางสายตาทำเค้ก 4 ครั้ง 4 เมนู และร่วมออกงาน Lin Thailand Sweet Creation 2019 เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสาธิตการทำเค้กในงาน นอกจากนั้นรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเค้กในงาน ยังบริจาคให้โครงการอาหารกลางวัน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ