โครงการลินอาสา เพื่อสังคม

โครงการลินอาสา เพื่อสังคม

วันที่ 9 พฤศจิกายน ผู้บริหาร พนักงานจากบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครู โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ผู้นำชุมชนหน่องย่างทอย และ พี่ ๆ ทหารจาก ร้อย รส.ที่ 2 ม.3พัน18 ปรับปรุงแปลงผักเป็นอุโมงค์ผักสวนครัว และสร้างโรงเห็ดให้กับโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ในโครงการลินอาสา เพื่อสังคม สร้างแหล่งอาหารในโรงเรียน