โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดทัพคล้าย ได้ร่วมกันทำแปลงผักกางมุ้ง ปลูกผักสวนครัวสำหรับใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ภายใต้โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม: พี่สร้างแปลง น้องร่วมแรงปลูก รวมถึงได้จัดทำต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินไว้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์