โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายอำเภอบ้านไร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียนวัดทัพหมัน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ในโครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม ของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่