เปลี่ยนใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ลด PM 2.5 สร้างรายได้ให้เกษตรกร

เปลี่ยนใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ลด PM 2.5 สร้างรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ ที่ส่งเสริมการตัดอ้อยสด และมีมาตรการรับซื้อใบอ้อยจากเกษตรกรเพื่อนำมาทำเชื้อเพลิง ช่วยลดการเผา ลด PM 2.5 และยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม