บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าให้โรงเรียน

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าให้โรงเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมก้อนเห็ด จำนวน 2,000 ก้อน ในโครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองปากดง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพการเพาะเห็ดของนักเรียน