บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมไก่ 50 ตัว และแปลงปลูกผัก ในโครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม ให้แก่โรงเรียนบ้านนาตะกุด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพเป็นผู้รับมอบ