ครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานไทยรุ่งเรือนอุตสาหกรรม

ครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานไทยรุ่งเรือนอุตสาหกรรม

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมและพนักงานได้ร่วมกันทำแปลงผัก โรงเห็ด ซุ้มผัก และทาสีบริเวณสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านนาน้ำโครม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ในโครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียน