กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองสนับสนุนวัตถุดิบและฝึกทักษะอาชีพแก่ เรือนจำกลางระยอง จ.ระยอง

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองสนับสนุนวัตถุดิบและฝึกทักษะอาชีพแก่ เรือนจำกลางระยอง จ.ระยอง ให้กับผู้ต้องขังที่มีฝีมือทางด้านงานปั้นได้ฝึกปั้นและสร้างสรรค์ผลงานจาก ลิน ฟองดองท์ น้ำตาลคลุมเค้กสำเร็จรูป

และได้นำผลงานปั้นน้ำตาลฟองดองท์ “พญาฟ้าเจ้าบาดาล” ซึ่งเป็นฝีมือของผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยอง 13 คนที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ภาพประวัติศาสตร์ นวนิยาย และความเชื่อที่สืบทอดกันมา ที่อยู่บนฐานที่จำลองมาจากอุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ทั้งความคิด จินตนาการ ถูกหล่อหลอม กลั่นกรองผ่านการปั้นน้ำตาล จนกลายเป็นผลงานอันน่าทึ่ง ขนาดของชิ้นงาน ฐานกว้าง 56 เซนติเมตร ยาว 56 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร มาแสดงในงาน “Lin Thailand Sweet Creation 2023” ณ ลานอีเดน 1 Central World เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา