กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองร่วมสนับสนุนงานวิ่งสู้กิเลส

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองร่วมสนับสนุนงานวิ่งสู้กิเลส

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ร่วมออกบูธแจกน้ำดื่ม และขนมปังราดท้อปปิ้งจากลิน ในกิจกรรมวิ่งสู้กิเลสที่จัดขึ้นโดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย