CSR

โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดทัพคล้าย ได้ร่วมกันทำแปลงผักกางมุ้ง [...]

Read more...

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลระดับโลก Bonsucro ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปีแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ [...]

Read more...

โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ผู้บริหาร และพนักงานจากโรงงานไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม ได้ร่วมพิธีส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ และไก่ให้กับ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม [...]

Read more...

โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายอำเภอบ้านไร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียนวัดทัพหมัน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ในโครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม ของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

Read more...

โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้บริหาร พนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ ได้ไปส่งมอบเครื่องเล่นสนามให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

Read more...

ครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม โรงงานไทยรุ่งเรือนอุตสาหกรรม

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมและพนักงานได้ร่วมกันทำแปลงผัก โรงเห็ด ซุ้มผัก และทาสีบริเวณสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านนาน้ำโครม อ.ศรีเทพ [...]

Read more...

บอร์ด สสนก. เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรพืชไร่อ้อย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้เยี่ยมชม การบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรพืชไร่อ้อย ที่ ต.ซับสมบูรณ์ [...]

Read more...

ไทยรุ่งเรืองร่วมปั่นสู่มรดกโลก

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอศรีเทพ ร่วมกันปั่นสู่มรดกโลก สนับสนุนให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ [...]

Read more...

โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ร่วมทำดีตามรอยพ่อ

พนักงานโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ร่วมใจทำความดีตามรอยพ่อ เป็นจิตอาสาแจกน้ำดื่ม และอิตาเลี่ยนโซดาจากไซรัปลินแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.วิเชียรบุรี และที่วัดสว่างสามัคคี อ.ศรีเทพ   [...]

Read more...

งานประชุมใหญ่ชาวไร่สามัญประจำปี 2560 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 สมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร ร่วมกับบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด [...]

Read more...